Wednesday, March 2, 2011

Dengarlah Ini Sayang


Dengarlah Ini Sayang adalah sebuah buku puisi kanak-kanak sesuai untuk aktiviti kanak-kanak di taska dan tadika. Aktiviti pilihan seperti bermain dengan bayi "Cik...cak ah!". Jika bahasa Inggeris "Peak-a-booo!". Biar pun tidak memberi erti tetapi aktiviti ini dapat meransang emosi bayi dan hubungan komunikasi antara pengasuh kanak-kanak dengan bayi. Terdapat beberapa puisi yang sesuai untuk aktiviti dalam bulatan contohnya:
Kor udang gamit,
Tanam cekur gali kunyit,

Kor gam gamit,
Minta cekur beri kunyit.

No comments:

Post a Comment