Sunday, March 6, 2011

Perbandingan 2: Perkembangan Yang Tidak Bersesuaian Lawan Amalan Bersesuaian

Perbandingan 2: Apabila kanak-kanak membuat perkara yang sama pada satu masa memerlukan guru yang mengawal, mengarah, memberitahu sehingga menjadikan guru memberi perhatian sepenuhnya. Keadaan ini menjadikan guru sebagai orang yang aktif mengambil bahagian semasa pembelajaran manakala kanak-kanak sebagai orang yang pasif menerima sahaja yang ditentukan oleh guru untuk dipelajari pada hari itu. Guru seperti mengenepikan perkembangan kanak-kanak yang sepatutnya kanak-kanak memainkan peranan aktif semasa pembelajaran berlaku. Pembelajaran sebenarnya bukan sekadar menyampaikan dengan memberitahu sahaja.

Amalan yang bersesuaian berlaku di kelas sepatutnya guru sebagai pemudahcara (facilitator), mendorong dan memperluaskan aktiviti pembelajaran, bertindakbalas terhadap minat kanak-kanak dan keupayaannya. Guru memahami peranannya berkerjasama dengan kanak-kanak untuk terlibat dalam aktiviti pembelajaran dan meletakkan kanak-kanak untuk lebih aktif semasa aktiviti pembelajaran berlaku.

No comments:

Post a Comment