Sunday, March 27, 2011

Panduan Pemilihan Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Saya sering ditanya cara untuk menentukan program pendidikan awal kanak-kanak yang terbaik. Terlalu banyak untuk dinyatakan. Di sini saya cuba menyenaraikan beberapa persoalan sebagai panduan:
 1. Bagaimanakah kemudahan fizikalnya?
 2. Adakah penglibatan kelihatan kelihatan gembira atau pasif?
 3. Adakah televisyen digunakan untuk menggantikan kurikulum dan guru yang baik?
 4. Apakah jenis peralatan yang disediakan untuk main dan belajar?
 5. Adakah melaksanakan aktiviti yang seimbang?
 6. Adakah keselamatan fizikalnya selamat dan sihat?
 7. Adakah menyediakan falsafah dan objektif secara bertulis?
 8. Adakah kakitangannya menulis rancangan pengajaran?
 9. Apakah nisbah orang dewasa - kanak-kanak?
 10. Apakah jenis pendidikan atau latihan yang ada pada kakitangan?
 11. Bagaimanakah pengurusan makanannya?
 12. Adakah pengurus atau kakitangan boleh memberi penjelasan programnya?
 13. Bagaimanakah layanan kakitangan terhadap orang dewasa dan ibu bapa?
 14. Adakah programnya mampu untuk anda?
 15. Adakah ibu bapa kanak-kanak yang telah mendaftar berpuas hati?
 16. Adakah masa dan perkhidmatan program sesuai dengan keperluan ibu bapa?
 17. Bagaimanakah hubungan kakitangan dengan kanak-kanak?
 18. Bagaimanakah cara kakitangan menangani masalah disiplin tingkahlaku?
 19. Bagaimanakah cara menangani masalah kecemasan?

No comments:

Post a Comment