Tuesday, March 8, 2011

Perbandingan 4: Perkembangan Yang Tidak Bersesuaian Lawan Amalan Bersesuaian

Perbandingan 4: Amalan perkembangan yang tidak bersesuaian sedikit sahaja menekankan penggunaan peralatan untuk kanak-kanak. Kebanyakan peralatan yang digunakan untuk tugasan menggunakan kertas dan pensil dengan arah terus daripada guru. Amalan perkembangan yang tidak bersesuaian memberi tugasan kepada kanak-kanak dengan banyak menggunakan lembaran kerja, buku kerja dan kad imbasan (flash cards) untuk sesi latih tubi (drill session).

Amalan yang besesuaian pemilihan peralatan sesuai dengan keperluan kanak-kanak untuk meningkatkan daya kreativiti dan mendidik ke arah berdikari. Bahan yang dipilih memberi peluang cabaran dan kejayaan kepada kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment