Saturday, March 19, 2011

Perbandingan 15: Perkembangan Yang Tidak Bersesuaian Lawan Amalan Yang Bersesuaian

Perbandingan 15: Amalan perkembangan yang tidak bersesuaian memastikan semua kanak-kanak di dalam kelas dalam keadaan senyap. Interaksi verbal antara orang dewasa dan kanak-kanak lain adalah penting untuk membina asas bahasa sebagai kemahiran akademik di masa depan dan memahami pengetahuan di persekitarannya. Apabila persekitaran dan aktiviti pembelajaran tidak menggalakkan bahasa, pertuturan aktif tidak didorong, orang dewasa tidak memberi tindak balas secara positif dan tidak melayani pertuturan kanak-kanak bermakna pembelajaran terhenti. Dalam kelas amalan perkembangan yang tidak bersesuaian suara orang dewasa memberi arahan, kerap bercakap kepada keseluruhan kumpulan. Manakala suara kanak-kanak di dalam kelas jarang kedengaran.

Amalan yang bersesuaian guru sentiasa menghargai kanak-kanak menggunakan bahasa dengan memberi tindak balas, memberi masa pada pertuturan setiap kanak-kanak, membimbing interaksi verbal semua kanak-kanak dengan menyusun ruang, menstrukturkan aktiviti, merancang pengalaman berbahasa. Guru memahami hubungan bahasa dan perkembangan kognitif.

No comments:

Post a Comment