Thursday, March 10, 2011

Perbandingan 6: Perkembangan Yang Tidak Bersesuaian Lawan Amalan Yang Bersesuaian

Perbandingan 6: Amalan perkembangan yang tidak bersesuaian apabila komponen hubungan tidak dinilai dalam kelas. Orang dewasa tidak melihat peranannya untuk memahami kanak-kanak memerlukan hubungan kemesraan di kalangan kanak-kanak sebagaimana orang dewasa. Hubungan antara kanak-kanak tidak dipupuk menerusi perancangan aktiviti pembelajaran dan persekitarannya. Kanak-kanak sentiasa diarah untuk membuat tugasan secara sendirian. Kanak-kanak yang menghadapi kesukaran membina persahabatan tidak disokong dengan pembinaan sosial akan kekal sendirian dan terpinggir.

Amalan yang bersesuaian, guru mengenalpasti kepentingan perkembangan hubungan dan sentiasa membina hubungan mesra antara kanak-kanak. Guru juga sentiasa bertindakbalas dengan mesra terhadap kanak-kanak. Guru memikirkan cara tugasan yang ke arah masyarakat mesra dan perihatin, membantu kanak-kanak yang beru membina hubungan persahabatan dan pembelajaran secara kolabrasi. Suasana kelas sentiasa mesra dan menyenangkan.

No comments:

Post a Comment