Monday, June 15, 2015

Proses Pembelajaran Membaca Awal Kanak-Kanak


Peringkat 1
Tahap pengenalan untuk memperoleh kepekaan dan pengetahuan umum tentang buku dan cetakan (mulai bila-bila masa tahun pertama)
Peringkat 2
Belajar mengenal dan nama abjad dan memerlukan perbendeharaan kata penglihatan (mula pada 12-18 bulan)
Peringkat 3
Belajar bunyi abjad (muai 20-24 bulan)
Peringkat 4
Meletakan abjad menjadi perkataan (mulai 24-32 bulan)
Peringkat 5
Membaca aktif daripada buku yang biasa digunakan (mulai 20-30 bulan)
Peringkat 6
Membunyikan perkataan daripada perkataan yang tidak biasa (mulai 32-34 bulan)
Peringkat 7
Bacaan ringan daripada buku yang tidak biasa (lingkungan 36 bulan)
Peringkat 8
Membaca untuk keseronokan kandungan (lingkungan 48 bulan)

No comments:

Post a Comment