Monday, June 29, 2015

Apakah Langkah Melihat Penjagaan Kesihatan?


Apa yang perlu dilihat di dalam program:
  • Guru mempunyai latihan dalam “pediatric first aid”.
  • Bayi diletakkan ditempat sesuai untuk tidur.
  • Program mempunyai polisi terhadap peraturan mencuci tangan dan kebersihan secara rutin di semua permukaan kemudahaan.
  • Terdapat perancangan yang jelas apabila berlaku sakit termasuk keputusan sama ada kanak-kanak perlu dihantar pulang dan cara memaklumkan kepada ibu bapa.
  • Makanan yang berkhasiat dan penyediaan dan penyimpanan yang selamat.

No comments:

Post a Comment