Tuesday, June 30, 2015

Guru Yang Berkualiti KelayakannyaPenting ibu bapa melihat kelayakan pengasuh di taska sama ada memenuhi kriteria sesuai untuk penjagaan kanak-kanak atau sebaliknya. Begitu juga di tadika sama ada gurunya berkelayakan atau sebaliknya. Biasanya pihak pengusaha perkhidamatn pendidikan awal kanak-kanak (taska dan tadika) akan memberitau bahawa programnya menyediakan guru yang berkelayakan, berpengetahuan dan komited secara professional untuk menggalakkan kanak-kanak belajar dan membantu keluarga. Guru dan pengasuh yang berkelayakan telah mengikuti program persijilan yang khusus sama ada peringkat sijil, diploma dan ijazah dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak yang diiktiraf.

No comments:

Post a Comment