Tuesday, April 3, 2012

Prinsip Perancangan Aktiviti Bayi 3

Prinsip yang ke tiga adalah terdapat perbezaan individu di kalangan bayi. Setiap hari akan membawa pertumbuhan dan tingkahlaku yang baru di mana setiap bayi akan mencapai sedikit perbezaan masa penanda aras (benchmarks) perkembangannya. Pada keseluruhannya bayi perempuan mencapai keseluruhan perkembangan (milestones) ke hadapan berbanding dengan bayi lelaki. Perlu diingat prinsip ini menghargai setiap kanak-kanak sebagai individu yang berbeza dan menghindarkan orang dewasa daripada membuat perbandingan yang tidak bersesuaian antara seorang kanak-kanak dengan kanak-kanak yang lain.

No comments:

Post a Comment