Wednesday, April 4, 2012

Pengasuhan Kanak-Kanak Berkualiti

Pengasuhan bayi dan tatih di pusat jagaan kanak-kanak hendaklah dipastikan kualiti pengasuhannya. Antara perkara penjagaan dan pengasuhan yang berkualiti adalah seperti berikut:
  1. mengekalkan piawaian yang tinggi untuk amalan penjagaan pemakanan dan kesihatan.
  2. memberi tumpuan kasih sayang setiap individu.
  3. menghormati rentak (tempo) individu dan keperluan penerokaan.
  4. memperkayakan pengalaman berbahasa.
  5. menggalakan pengalaman sosial dan tidak mementingkan diri.
  6. membimbing perkembangan kognitif.

No comments:

Post a Comment