Monday, April 9, 2012

Membina Rasa Keyakinan Ibu Bapa

Setiap hari anda memaklumkan pencapai perkembangan bayi kepada ibu bapa, biarpun makluman anda tentang masalah yang dihadapi oleh bayi. Anda dapat membantu ibu bapa menghargai bayi dengan memberitahu secara tidak langsung kepada ibu bapa yang anda juga menghargai bayinya. Anda juga perlu berhati-hati menggunakan perkataan yang bersesuaian untuk menghindarkan perasaan ibu bapa sehingga anda berlebihan memberi perhatian terhadap bayinya berbanding dengan ibu bapa sendiri. Peranan anda untuk membina hubungan keibubapaan dan tidak lebih dari itu. Ibu bapa selalu berasa kerisauan apabila bayi mereka di pusat jagaan. Jika pusat jagaan anda merupakan tempat yang menjaga piawaian kualiti yang tinggi, rasa kecurigaan dan kerisauan berkurangan. Sebenarnya penjagaan dan program yang berkualiti adalah kunci segala faktor.

No comments:

Post a Comment