Saturday, April 7, 2012

Membina Rasa Kepercayaan Bayi

Membina kepercayaan merupakan salah satu yang diperlukan oleh bayi semasa tempoh awal kehidupannya. Bayi belajar memberi kepercayaan apabila ibu bapa dan pengasuh selalu bertindakbalas dengan mesra. Selalunya ibu bapa dan pengasuh memegang dengan cermat dan mengikut masa yang diperlukan tanpa menunggu lama dapat membina rasa kepercayaan bayi. Di peringkat awal usia bayi ini masa perapatan (bonding) diperlukan sama ada ibu bapa atau adik beradiknya. Perapatan juga boleh berlaku antara bayi dan pengasuh. Di atas sebab ini, pakar pendidikan kanak-kanak menyarankan seorang pengasuh di taska dipertanggunjawabkan hanya tiga orang bayi untuk membina kepercayaan, keselamatan dan perapatan.

No comments:

Post a Comment