Saturday, April 14, 2012

Orang Dewasa Model Berbahasa Kepada Bayi

Sejak mula bayi boleh mendengar suara manusia, bayi membina keupayaannya untuk bercakap. Bulan pertama bayi mendengar, mengeluarkan bunyi dan ceridauan. Mendengar adalah penting untuk bercakap. Jika anda tidak pasti boleh mendengar pastikan bawa berjumpa dan berbincang dengan ibu bapa bayi. Cadangkan bayi dibawa berjumpa doktor untuk diperiksa. Semasa di taska pengasuh dengan menunjukkan sesuatu alat permainan kepada bayi dengan berkata,"bola, bola, Adi ada bola. Pengasuh cuba menggunakan perkataan yang lambat laun Adi akan mengenalpasti dan memahami. Perkataan yang digunakan oleh pengasuh dikenali sebagai bahasa 'telegram'. Orang dewasa sebagai model berbahasa dan digalakkan untuk bercakap kepada bayi berhubungan dengan mata-ke-mata.

No comments:

Post a Comment