Sunday, April 1, 2012

Prinsip Perancangan Aktiviti Bayi 1

Prinsip pertama perlu diingat dalam memberi peluang merancang aktiviti untuk bayi adalah setiap apa yang dilakukan oleh bayi adalah peluang pembelajaran. Sama ada satu hala atau penjagaan rutin, pemupukan dan bermain yang menyumbang perkembangan motor fizikal, perkembangan sosio-emosi dan, perkembangan kognitif dan bahasa. Oleh itu pengasuh bayi di taska hendaklah merancang aktiviti mengikut kesesuai dan persekitaran bayi.

No comments:

Post a Comment