Friday, April 13, 2012

Persekitaran Sosial Di Taska

Peranan sebagai pengasuh di taska terhadap bayi adalah menentukan persekitaran sosial tidak terlalu sesak supaya bayi tidak cedera berlanggar antara satu sama lain. Pastikan terdapat peralatan yang mencukupi seperti bola, gelung dan permainan lain. Bayi tidak memahami milik atau perkongsian mainan. Pengasuh juga bertanggungjawab memastikan bayi boleh berkongsi mainan. Selain daripada itu, pengasuh hendaklah memastikan persekitaran sosial yang selamat supaya setiap bayi merasa seronok dengan kehadiran kanak-kanak lain.

No comments:

Post a Comment