Monday, April 2, 2012

Prinsip Perancangan Aktiviti Bayi 2

Prinsip ke dua semasa merancang aktiviti bahawa biasanya bayi sejak bulan pertama dilahirkan berterusan membesar dan perkembangan yang optimal dalam setiap bidang (fizikal, kognitif, emosi dan sosial). Bayi mempunyai minat untuk belajar dan berkembang. Apabila bayi sihat, ibu bapa dan pengasuh hendaklah mengambil langkah kepada membina persekitaran selamat sementara bayi membesar dan menjadi individu yang lebih komplek.

No comments:

Post a Comment