Friday, April 6, 2012

Kebersihan Persekitaran Bayi

Tanggungjawab guru dan pengasuh di taska menjaga kebersihan persekitaran dengan menumpukan keadaan kebersihan pengasuhan terkawal dan menjaga kesihatan bayi. Tangan hendaklah sentiasa dibasuh selepas menyalin lampin dan selepas mengelap hingus atau air dari hidung untuk menghindarkan jangkitan. Penumpuan mengikut arahan peraturan kesihatan mesti diberi penekanan untuk menjaga bayi dan pengasuh dan juga ibu bapa serta adik beradik kepada bayi. Terdapat penyakit berjangkit yang boleh membahayakan bayi.

No comments:

Post a Comment