Thursday, April 5, 2012

Persekitaran Bayi

Persekitaran yang dapat membantu, pertumbuhan, perkembangan dan pembelajaran mestilah di susun atur oleh orang dewasa yang dipertanggungjawabkan untuk penjagaan bayi. Pengasuh di taska umpamanya boleh menentukan tema untuk minggu yang dapat membantu secara individu, kreativiti dan membantu interaksi. Sebagai contoh tema boleh menggunak tema 'bayi'. Menerusi tema ini pengasuh boleh menggunakan gambar bayi untuk menghiasi papan kenyataan (bulletin board), buku-buku dan 'puzzles' yang terdapat gambar bayi, menambahkan gambar bayi pada mobile di ruang tengah. Tema hendaklah yang mudah, satu konsep yang mudah dan label yang generik. Konsep melabel adalah aras permulaan bayi yang baru hendak mengenali sesuatu objek yang mempunyai nama.

No comments:

Post a Comment