Monday, April 30, 2012

Mengawasi Aktiviti Kanak-Kanak Tatih

Kanak-kanak tatih boleh dikatakan daya penumpuannya singkat melainkan kanak-kanak membuat sesuatu perkara yang dia betul-betul hendak melakukannya. Apabila kanak-kanak tatih dalam keadaan senyap, pada masa itu ibu bapa hendaklah memerhati dan memeriksa keadaan kanak-kanak tatih. Peraturannya mudah untuk ibu bapa dan pengasuh mengikutinya. Contohnya kanak-kanak tatih yang duduk senyap tentu ada sesuatu perkara yang dilakukannya dan jika terdapat botol yang mengandungi minyak dia akan menumpahkannya lalu bermain dengan tapak tangan dan jari melekapkan tangan ke dinding untuk meninggalkan kesan di dinding. Oleh itu ibu bapa dan pengasuh hendaklah menyimpan bahan berbahaya seperti bahan pencuci atau bahan yang mengandungi bahan beracun diletakkan pada tempat yang selamat dan sukar dicapai oleh kanak-kanak tatih.

No comments:

Post a Comment