Sunday, February 12, 2012

Program Membaca Berasaskan Sastera

Program membaca berasaskan sastera melibatkan strategi yang berterusan untuk dilaksanakan sehingga kanak-kanak memasuki sekolah rendah. Program ini dikendalikan menerusi membaca secara berkongsi, membaca secara berpandu, perbincangan yang dibimbing dan perbincangan sastera secara berkumpulan atau dikenali sebagai bulatan sastera. Tambahan dua strategi iaitu pendidik membaca dengan jelas dan mengekalkan membaca dengan senyap. Biasanya pendidik yang melaksanakan program ini menggunakan bahan sastera sebenar iaitu buku karya asal yang dihasilkan penulis dan ilustarator. Tujuannya untuk menggalakkan minat kanak-kanak terhadap bahan sastera. Kaedah ini jarang digunakan oleh pendidik taska di negara kita memandangkan penerimaan masyarakat yang belum lagi ke arah budaya masyarakat membaca.

No comments:

Post a Comment