Monday, February 27, 2012

Komputer Sebagai Alat Bantu Pembelajaran Kanak-Kanak

Penggunaan komputer yang bersesuaian hendaklah digabungjalinkan dengan persekitaran pembelajaran yang biasa dan gunakan sebagai salah satu pilihan untuk membantu kanak-kanak belajar. Komputer perlu digunakan sebagai satu cara untuk membantu arah pendidikan yang sedia ada bukan mengantikannya. Oleh itu komputer mesti digabungjalinkan dalam amalan awal kanak-kanak secara fizikal, fungi dan falsafahnya. Maksud falsafah di sini ialah menepati matlamat dan tujuan penggunaannya.

2 comments:

  1. Prof, saya bersetuju secara keseluruhannya.Untuk kita mengatakan "tidak" secara total terhadap penggunaan komputer sebagai membantu dalam proses kanak-kanak belajar bagi saya adalah kurang tepat. Dalam masa yang sama ibu bapa, pendidik perlu mempunyai pengetahuan tentang tatacara penggunaan yang betul, apa yang sesuai dan tidak sesuai untuk setiap peringkat usia kanak-kanak.

    ReplyDelete
  2. Sewajarnya orang dewasa khususnya ibu bapa perlu mempunyai pengetahuan kandungan perisian untuk membuat penilaian. Pandangan anda amat baik dan terima kasih berkongsi pandangan bersama pembaca.

    ReplyDelete