Sunday, February 19, 2012

Prinsip Perkembangan dan Pembelajaran Kanak-Kanak

Secara ringkas perkembangan kanak-kanak adalah secara menyeluruh yang meliputi semua domain bahasa, fizikal, kognitif, emosi dan estetika. Perkembangan kanak-kanak yang terbaik dengan adanya sokongan persekitaran yang positif dan dalam kontek lingkungan ekologikal. Peranan keluarga masyarakat dan budaya turut membantu dalam membentuk perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak. Perlu diingat perkembangan kanak-kanak mengikut urutannya sesuai dengan tahap peringkat usia. Perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak mengikut kadar individu sesuai dengan usianya.

No comments:

Post a Comment