Monday, February 6, 2012

Pengalaman Proses Menulis Bukan Latihan Menulis

Ramai yang berpendapat dan memberi penekanan kepada latihan menulis kepada kanak-kanak. Jarang terdapat tadika yang mempunyai matlamat membimbing kanak-kanak ke arah meminati menulis. Sebaliknya menyediakan persekitaran yang kaya tulisan. Kebanyakan kanak-kanak di tadika duduk berlatih menulis bentuk huruf adalah sesuatu amalan yang tidak sesuai dengan perkembangan kanak-kanak. Malahan terdapat tadika yang memberi latihan menulis sebagai kerja rumah. Sebaik-baiknya kanak-kanak diberi peluang untuk mencuba sendiri dengan bimbingan orang dewasa/pendidik tadika yang sentiasa memberi dorongan dan menerima hasil kerja seadanya bukan mengkritik hasil penulisan kanak-kanak.

Keupayaan kanak-kanak menulis bergantung kepada:
  • kawalan otot.
  • kemahiran mengenal simbol.
  • keupayaan memastikan kedudukan garisan pada simbol.

No comments:

Post a Comment