Monday, February 20, 2012

Pandangan Konstruktivis Terhadap Pendidikan Kanak-Kanak

Pendidik aliran konstruktivis mengandaikan bahawa kanak-kanak secara mental membina pengetahuan menerusi refleksi menerusi pengalamannya. Kanak-kanak merupakan arkitek yang sedang belajar dan menyatakan idea yang ringkas. Teori konstruktivis bermaksud "membina pemikiran bukan melengkapkannya." Main menjadi keutamaan sebagai cara untuk membina pemikiran simbolik yang abstrak. Main juga merupakan konteks pembelajaran sosial kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment