Monday, February 13, 2012

Pendekatan Membaca Pengkodan Atau Fonetik

Pengkodan yang menggunakan pendekatan fonetik ialah mengajar kanak-kanak membaca berasaskan bunyi-bunyi bahasa, 26 abjad dan kombinasinya. Pendekatan ini mengandaikan bahawa untuk membaca kanak-kanak mula-mula mesti boleh mengkod. Maksudnya kanak-kanak boleh menyebut urutan tulisan yang dilihat pada halaman berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang hubungan ejaan dan bunyi. Kemahiran membunyikan bunyi-bunyi bahasa memerlukan kepekaan fonemik (bunyi-bunyi), memahami perkataan.

No comments:

Post a Comment