Saturday, February 11, 2012

Pendekatan Membaca Secara Semulajadi

Pendekatan semulajadi merupakan salah satu pendekatan membaca. Asas pendekatan ini berpusat pada idea bahawa kanak-kanak boleh belajar membaca sebagaimana mereka belajar bertutur dengan bimbingan orang dewasa dan bantuan kemahiran awal membaca. Ini disokong dengan kanak-kanak yang belajar membaca itu tinggal di dalam kelompok masyarakat membaca. Pada masa yang sama kanak-kanak belajar untuk bertutur, berjalan, melukis, dan menyanyi:kanak-kanak melihat dan mendengar model pembaca yang mahir. Berdasarkan model yang dilihat, kanak-kanak pula mengenalpasti dan memahami bahawa ia adalah menarik dan berguna untuk dilakukan.

Pendekatan semulajadi juga dikenali sebagai seni pengalaman berbahasa menyatakan bahawa minat pada tulisan (perkataan) membawa kepada mencipta ejaan dan membaca. Sistem membaca semulajadi mencadangkan kanak-kanak belajar membaca dengan mendedahkan kepada pengarang sastera klasik dan pengarang buku kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment