Wednesday, February 8, 2012

Memperkaya Bahan Bacaan Kanak-Kanak

Aktiviti membaca yang mendedahkan pengalaman kanak-kanak hendaklah bersesuaian mengikut peringkat umur melibatkan aktiviti memahami bahasa lisan, kepekaan tulisan, pengalaman yang menyeronokan dengan buku bergambar, dramatika, mendengar, aktiviti muzikal dan pelbagai aktiviti berbahasa untuk persediaan kanak-kanak meneroka bacaan. Kurikulum pengajaran bahasa di tadika adalah baik tetapi kurikulum itu sendiri tidak mencukupi.

Pencapaian membaca di peringkat awal usia mungkin hanya dilihat seperti mengenal tulisan dan bunyi. Pendapat ini adalah tidak benar. Kejayaan membaca akan lebih jelas apabila kanak-kanak memasuki darjah 3 dan 4 yang meliputi pengetahuan ingin tahu yang dipupuk dari awal usia. Pengetahuan yang dibekalkan rasa ingin tahu untuk belajar lebih lagi sebenarnya yang menggalakkan kanak-kanak menyoal, membuat penemuan, menilai dan mencipta idea baru untuk berjaya sebagai pembaca.

No comments:

Post a Comment