Tuesday, February 7, 2012

Pengalaman Membaca Kanak-Kanak

Masa dahulu ramai yang beranggapan bahawa kesediaan membaca kanak-kanak pada tahap usia tertentu telah bersedia untuk membaca menerusi 'bacaan arahan.' Kini dapatan kajian menunjukkan bahawa pendidik awal kanak-kanak di semua peringkat mesti menganggap dirinya sebagai guru pembaca walau pun jika mereka tidak memberi arahan membaca secara formal. Pengkaji dan teori mencadangkan pendidik kanak-kanak hendaklah aktif untuk menyediakan pengalaman yang dapat membina bahasa kanak-kanak dan seterusnya membawa kanak-kanak menjadi pembaca. Pengalaman ini sebenarnya sangat bersesuaian jika ia berpadanan dengan setiap kanak-kanak mengikut tahap perkembangan bahasa dan mendorong kecekapan baru dalam lisan dan bahasa penulisan. Apabila kanak-kanak belajar membaca, mereka menggunakan apa yang mereka tahu tentang bahasa lisan untuk memahami bahasa penulisan.

No comments:

Post a Comment