Thursday, February 9, 2012

Pencapaian Membaca Kanak-Kanak

Jelas menunjukkan berdasarkan kepada kajian penyelidikan bahawa proses membaca di kalangan kanak-kanak memerlukan masa yang panjang di awal kehidupannya. Ada kajian yang membuktikan terdapat perbezaan dalam pengalaman pra-literasi dikaitkan dengan pelbagai aras pencapaian membaca semasa awal persekolahan sekolah rendah. Kanak-kanak yang memulakan alam persekolahan formal dengan sedikit pengalaman dan kurang pengetahuan tentang literasi tidak dapat untuk memenuhi keperluan secara cepat untuk membaca arahan semasaa tahun pertama persekolahan (darjah 1).

Kanak-kanak tadika yang diberi latihan dalam kesedaran fonologikal menunjukkan kecekapan membaca. Pengetahuan pra-baca perkataan boleh dianggap sebagai satu jangkaan yang terbaik untuk pencapaian membaca di tahun pertama dengan keupayaan membezakan fonem yang di tahap ke dua. Ada pengkaji yang mendapati kanak-kanak yang berupaya menulis nama sendiri merupakan salah satu jangkaan ciri kebolehan membaca. Kanak-kanak yang memerlukan bantuan tambahan untuk berbahasa di peringkat awal dan perkembangan literasi perlu menerima pendedahan seawal mungkin. Pendidik awal kanak-kanak perlu peka dengan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment