Thursday, February 16, 2012

Persepektif Semulajadi

Perspektif semulajadi menekankan kepada baka faktor utama yang menyumbang perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. Contohnya duduk, berdiri dan berjalan adalah secara semulajadi dan dalam aturan dan urutan yang mudah dipelajari. Jika tingkahlaku itu terarah maka semakin longgar ikatan semulajadi kerana tekanan kematangan. Contohnya tulisan dan menulis itu diberi latihan dan terarah serta tidak berlaku secara semulajadi tetapi memerlukan arahan dan latihan. Pendidik yang berpegang kepada perspektif semulajadi terarah kepada pendekatan pasif dalam pendidikan awal kanak-kanak. Oleh kerana perkembangan kanak-kanak ditentukan oleh biologikal maka peranan pendidik hanya sebagai pendorong kanak-kanak terhadaap pembelajaran kemahiran semulajadi .

No comments:

Post a Comment