Thursday, December 1, 2011

Aktiviti Mendengar Membeza

Mendengar membezakan boleh meningkatkan perhatian dan memperbaiki keupayaan kanak-kanak membaca. Aktiviti mendengar membolehkan keupayaan kemahiran kanak-kanak untuk membezakan bunyi atau corak bunyi yang sama dan berbeza. Kemahiran ini perlu apabila kanak-kanak menanggap perkataan dalam proses awal membaca. Orang dewasa boleh bermain dengan bahasa dan kanak-kanak cuba menyebut setelah mendengarnya.
Contoh:
Buaya bawa biawak
Tupai tutup topi
Lengan tangan kanan

No comments:

Post a Comment