Saturday, December 31, 2011

Memberi Maklumbalas Semasa Berbual Dengan Kanak-Kanak

Kanak-kanak semasa bercakap selalunya terdapat kejanggalan, patah perkataan tersekat-sekat atau kesalahan percakapan. Orang dewasa hendaklah bersedia untuk memberi maklumbalas pembetulan yang berguna kepada kanak-kanak.Menyelitkan pembetulan semasa kanak-kanak bercakap akan diterima ketika itu juga dan membetulkan dengan, "Ya bongkah hendak diletakkan pada rak almari itu."

Pendidik yang berpengalaman mendengar pada kandungan dan idea disebalik perkataan dan model pembetulan kepada fakta supaya berjalan dengan lancar sehingga kanak-kanak merasakan pertuturannya berguna walaupun terdapat kekurangan. Orang dewasa atau pendidik mesti mengetahui cara untuk menyedarkan, peka komen dan memastikan kanak-kanak akan terus mendapatkan orang dewasa atau pendidik sebagai orang yang bersedia melayani dan menerimanya.

No comments:

Post a Comment