Wednesday, December 21, 2011

Menggalakkan Kanak-Kanak Membaca Buku (...sambungan)

Minat membaca buku secara sendirian boleh dipupuk menerusi aktiviti membaca gambar atau ilustrasi. Berikut beberapa langkah yang boleh dilakukan untuk menggalakkan kanak-kanak membaca:
  • mengajak kanak-kanak yang boleh membaca sendiri untuk membaca halaman selepas anda membaca (gambar) dua atau tiga halaman.
  • berterusan menggalakkan kanak-kanak yang boleh membaca dan juga yang tidak boleh membaca untuk mengambil bahagian.
  • bertanya kepada kanak-kanak yang terhenti sewaktu membaca, pandu mereka kepada isyarat visual pada halaman buku.
  • bina tindak balas. Selalunya kanak-kanak menjawab soalan menggunakan ayat mudah atau sebahagian ayat sahaja.
  • banyakan tindakan susualan belajar membaca gambar atau ilustrasi. Teruskan membaca ilustrasi sehingga kanak-kanak selesa dengan rutin membaca.

No comments:

Post a Comment