Tuesday, December 27, 2011

Melayani Perbualan Seharian

Setiap hari orang dewasa-kanak-kanak, atau pendidik-kanak-kanak perbualan boleh menjadi mudah jika orang dewasa memberi tumpuan kepada 'agenda kanak-kanak.' Pendidik yang terbaik boleh membuat kanak-kanak merasa dihargai, berpuas hati dan bernilai. Berikut adalah sikap dan tingkahlaku orang dewasa/pendidik yang perlu disemai semasa berbual dengan kanak-kanak:
  • mengambilberat kanak-kanak sebagai insan
  • tidak mengganggu semasa kanak-kanak berbual dan bertindakbalas dengan orang dewasa
  • bersedia untuk berkongsi pada detik waktu kanak-kanak memerlukan, kadangkala mengiktiraf pencapaian kanak-kanak dengan menggunakan bahasa non-verbal
  • memberi pertimbangan terhadap komen kanak-kanak sebagai sumbangan yang baik
  • menghormati pendapat individu
  • mengenalpasti potensi setiap kanak-kanak
  • memberi penghargaan khas kepada kanak-kanak yang berpontensi sebagai pemimpin dan penemuan yang dilakukan oleh kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment