Saturday, December 3, 2011

Aktiviti Mendengar Kreatif

Aktiviti mendengar kreatif dijalankan untuk mencipta perasaan atau tindakbalas. Audio visual boleh mencipta perasaan atau emosi. Berbincang selepas aktiviti membaca kuat dan peristiwa literasi lain membolehkan kanak-kanak untuk mencetuskan perasaan dan idea. imaginasi. Kanak-kanak digalakkan mencetuskan perasaan dan idea dalam penghasilan lukisan, drama atau lain bentuk perluahan perasaan.

Mendengar kreatif telah digunakan untuk strategi melahirkan potensi kreatif. Adakah di antara kita yang tidak mempunyai pengalaman lalu apabila mendengar atau mempunyai gambaran mental semasa menghayati lagu atau muzik?

No comments:

Post a Comment