Saturday, December 17, 2011

Membacakan Buku Kepada Kanak-Kanak: 6 Melayani Pertanyaan Semasa Bercerita

Semasa membacakan buku cerita kadangkala terganggu oleh pertanyaan kanak-kanak. Jawab dan bincang pertanyaan tersebut dengan ringkas. Jika perlu dan dirasakan gangguan pertanyaan akan mengurangkan minat keseronokan kanak-kanak lain, minta kanak-kanak yang bertanya untuk menunggu sehingga selesai dan akan dilayani setelah habis membacakan buku cerita. Sekiranya masih mahu melayani pertanyaan dan kumpulan kanak-kanak berminat mendengarnya ambil masa untuk berbincang idea tetapi berhati-hati agar tidak terganggu dengan mengambil masa yang panjang terhadap komen sehingga mengganggu cerita yang dibaca.

Kadang-kandang terdapat kanak-kanak yang memasukkan jari ke dalam mulut atau berlaku tertidur semasa waktu membacakan cerita. Beri perhatian semasa membacakan cerita dan anda akan merasakan sama ada anda masih diberi perhatian oleh kanak-kanak atau sebaliknya. Kadangkala anda boleh menarik semula perhatian kanak-kanak untuk menumpukan kepada cerita yang dibacakan dengan menyoal terus seperti,"Sarah, bolehkah kamu nampak ekor tikus?" atau dengan menambahkan gerakan gambar atau pelbagaikan nada suara.

No comments:

Post a Comment