Monday, December 12, 2011

Membacakan Buku Kepada Kanak-Kanak: 2 Kedudukan Orang Dewasa dan Kanak-Kanak

Menyusun kedudukan antara orang dewasa dan kanak-kanak adalah penting untuk menyelesakan pemikiran. Keadaan hendaklah di aras mata kanak-kanak dan orang dewasa perlu mengadap khayalak semasa bercakap. Keadaan kedudukan suasana bercerita hendaklah menyediakan tempat duduk yang selesa semasa membacakan buku. Ada orang dewasa yang suka menggunakan kerusi kecil untuk kanak-kanak dan guru; manakala ada yang menggunakan ruang hamparan. Hindarkan aktiviti dilaluan trafik dan gangguan bising dengan mencari tempat yang senyap di dalam kelas. Menghalang atau menggurangkan ganguan visual dengan menggunakan pembahagi ruang, langsir atau menyusun perabot.

Kanak-kanak taska/tadika yang membaca dalam kumpulan kecil akan mendapat manfaat yang lebih berbanding dalam kumpulan yang besar. Dicadangkan membuat dua kumpulan sekiranya terlalu ramai kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment