Saturday, December 24, 2011

Puisi Dan Kebolehan Membaca Awal

Pakar-pakar pendidikan awal kanak-kanak percaya bahawa keupayaan kanak-kanak membezakan, mencipta rentak perkataan dan deria rentak perkataan mempunyai hubungan rapat kepada keupayaan membaca. Para pendidik bersependapat secara umumnya terdapat bukti yang menyatakan bahawa kesedaran awal terhadap rentak atau irama dan pengetahuan irama puisi membantu kemahiran literasi. Kenyataan ini mempunyai signifikan dengan perkembangan dalam membaca dan mengeja. Sehubungan itu kesedaran terhadap rentak awal dengan kemahiran fonologi di masa akan datang. Pengetahuan puisi berirama adalah jangkaan yang kukuh untuk kemahiran mengenalpasti perkataan apabila kanak-kanak di peringkat awal membaca.

No comments:

Post a Comment