Thursday, December 22, 2011

Puisi Kanak-Kanak

Puisi kanak-kanak alat yang menyeronokkan kanak-kanak untuk membina kemahiran mendengar. Aktiviti yang melibatkan puisi dapat memberi peluang untuk meningkatkan bahasa dan literasi menghubungkan keseronokkan dengan perkataan. Puisi mempunyai kualiti yang dirangkumkan atau dipadatkan menjadikan setiap perkataan penting. Format pengulangan rentak menjadikan puisi diingati. Pengulangan adalah strategi untuk belajar dengan menyeronokkan. Bahasa berirama menjadi mudah dan kekal diingatan secara tidak langsung menjadi sebahagian linguistik kanak-kanak dan sumber intelektual untuk kehidupannya.


No comments:

Post a Comment