Monday, December 5, 2011

Buku Cerita Yang Digemari Kanak-Kanak

Buku cerita terdiri berbagai jenis cerita iaitu keluarga dan tempat tinggal, cerita binatang, cerita jenaka, cerita pari-pari dan cerita rakyat. Orang dewasa memperkenalkan buku dengan mempunyai matlamat untuk berkongsi peristiwa, melihat kanak-kanak bersemangat dan menumpu perhatian, membuat suara watak, memperkenalkan kebenaran dan pengembaraan, berkongsi sesuatu yang diminati dan membolehkan kanak-kanak mengenalpasti perkara yang kecil.

Kanak-kanak suka kepada buku cerita membolehkan mereka berimaginasi dan fantasi, mengenalpasti watak kemanusiaan, ingin memenuhi impian dan harapan, pengembaraan, ingin tahu, aksi, kesedaran diri, pelbagai visual dan menghayati perkataan.

No comments:

Post a Comment