Wednesday, November 30, 2011

Aktiviti Mendengar Kritikal

Mendengar kritikal memerlukan kanak-kanak mengingat semula apa yang pernah didengar dan menerangkannya, memikirkan dan memberi tindakbalas. Aktiviti ini dapat membina kemahiran timbang rasa. Kanak-kanak berupaya untuk menimbangkan sesuatu yang baru bertentang dengan apa yang telah diketahui dan dirasa dan bersemangat untuk membincangkan perbezaannya. Ada juga kanak-kanak yang suka memberi pendapat dan berkongsi pemikirannya. Terdapat juga kanak-kanak yang mendiamkan diri menyimpan pandangannya. Orang dewasa hendaklah mendorong kanak-kanak ini untuk terlibat sama dengan memberi peluang untuk bercakap apa yang difikirkannya.

Aktiviti yang dicadangkan sesuai dan boleh melibatkan kanak-kanak berfikir secara kritikal;
  • masalah untuk dibincangkan dan penyelesaian diberi dan dinilai.
  • kemungkinan mendatangkan hasil atau meneka secara spontan.
  • kebenaran atau membuat suatu dipercayai dengan menunjukkan menggunakan kriteria.
  • minat dan bukan kegemaran seseorang boleh dibincangkan.
  • memilih secara kumpulan dan diberi pandangan hasil yang diperolehi.
  • kesilapan yang ditemui.
  • menjangka perasaan orang lain.
  • penemuan ketidaktetapan.

No comments:

Post a Comment