Monday, October 24, 2011

Pertuturan Sosial Kanak-Kanak Taska

Jika diperhatikan kanak-kanak berusia 4-5 tahun sudah mula menggunakan pertuturan sebagai interaksi sosial dan perbualan boleh didengari dan diterjemahkan lebih luas lagi oleh kanak-kanak lain yang sebaya. Kanak-kanak belajar dan berlatih perbualan yang lebih kompleks termasuk;
  1. mendapatkan perhatian dengan menggunakan hubungan mata, menyentuh atau menggunakan perkataan atau frasa yang mendapat perhatian seperti "Tahu tak?"
  2. terhenti sejenak dan mendengar
  3. memperbetulkan sendiri
  4. menggekalkan tumpuan tanpa berhenti sejenak supaya orang lain tidak masuk campur
  5. mengambil giliran dalam perbualan dengan membina kesbaran dan cuba untuk mendengar sementara dalam pemikirannya 'apa yang dia hendak cakap.'

No comments:

Post a Comment