Monday, October 3, 2011

Pembelajaran Bahasa Menerusi Pembinaan Pengalaman

Kanak-kanak membina kecekapan berbahasa menerusi interaksi dengan persekitaran. Dipercayai kanak-kanak membina teori tentang pengalaman dan kemudian menghubungkaitkan sesuatu yang telah berlaku. Selanjutnya menerusi pertambahan pengalaman kehidupannya berlaku ulangkaji dan pertambahan penyelesaian penerangan. Maksudnya kanak-kanak semakin meningkat usianya akan membetulkan penguasaan bahasa dengan mengaitkan sesuatu yang pernah dialaminya. Guru dan ibu bapa dilihat melibatkan diri bersama kanak-kanak untuk mendedahkan pengalaman menerusi kepelbagaian aktiviti yang menarik seperti aktiviti penyelesaian masalah.

No comments:

Post a Comment