Saturday, October 29, 2011

Konflik Dan Penyelesaian Kanak-Kanak Taska

Kanak-kanak berusia lingkungan 3-5 tahun walapun seronok bersama rakan sebaya tetapi mereka mudah bertelagah dan mengejek nama. Kadangkala berlaku pertengkaran mulut. Kebiasaannya juga kanak-kanak ini tidak bersetuju terhadap hak memiliki sesuatu objek atau kawasan. Mereka akan menggunakan alasan secara pertuturan untuk memenangi pertelagahan, Kebanyakkan konflik diselesaikan dan mereka meneruskan bermain bersama. Pertuturan membantu kanak-kanak ini untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa bantuan orang dewasa.

No comments:

Post a Comment