Sunday, October 16, 2011

Pertimbangkan Kebenarannya Apabila Kanak-Kanak Menceritakan Sesuatu Perkara

Kanak-kanak berusia 3 tahun hingga 4 tahun sudah mempunyai perbendaharaan kata sebanyak 800 perkataan. Kanak-kanak ini mula menggunakan perkataan "tidak" atau "tidak boleh". Begitu juga kata arah atau kedudukan sesuatu benda seperti "atas" ataupun "dalam". Menjelaskan tentang masa seperti "siang" dan "malam." Apabila berusia 4 tahun hingga 5 tahun kanak-kanak dianggarkan sudah mempunyai lebih 1,500 perkataan. Pada masa ini kanak-kanak sudah boleh bercakap dengan jelas. Membina ayat menggunakan lima dan enam perkataan. Malahan mereka boleh membuat cerita. Pada masa ini orang dewasa hendaklah berhati-hati tentang kesahihan cerita yang direka oleh kanak-kanak ini. Terus galakkan kanak-kanak ini berkomunikasi dan membetulkan cerita jika tidak sesuai. Semasa kanak-kanak berumur 5 tahun hingga 7 tahun telah mengguasai lebih kurang 11,000 perkataan. Kanak-kanak pada usia ini sudah boleh menceritakan semula dan berbincang cerita yang didengar, Mereka mempunyai banyak perkataan dan terus meningkat sehingga boleh mengetahui lebih daripada 50,000 perkataan seperti orang dewasa.

No comments:

Post a Comment