Friday, October 7, 2011

Bahasa Kanak-Kanak Tatih

Kanak-kanak tatih menggunakan bahasa yang ringkas dengan menggunakan dua perkataan dikenali sebagai bahasa telegram dan prosodi. Bahasa telegrafic sebab menghilangkan banyak perkataan kerana kanak-kanak keupayaannya terhad untuk meluahkan (express) dan mengingati maklumat yang banyak; bahagian paling penting dalam ayat dikekalkan. Prosodi merujuk kepada penggunaan suara kanak-kanak dan perkataan yang ditekankan untuk memberi makna. Contohnya "Bola adik" bermaksud "Bola itu miliknya;" Maksud selalunya bergantung kepada kontek dan nada sebutan.

No comments:

Post a Comment