Wednesday, October 19, 2011

Memahami Kanak-Kanak Bercakap Sendirian

Kadangkala ibu bapa dan guru di taska atau tadika akan melihat kanak-kanak bercakap sendirian semasa bermain. Perlakuan ini dianggap sebagai proses pemikiran verbal iaitu secara mental bercakap pada diri sendiri. Perlakuan ini akan meningkat apabila kanak-kanak cuba menyelesaikan masalah dan bercakap mengenainya. Pengkaji mendapati beberapa sebab kanak-kanak bercakap sendirian:
  1. bercakap sendiri adalah cara memberi arahan pada diri untuk menentukan tindakan
  2. kanak-kanak memerlukan aktiviti deria motor sebagai pengukuhan disebabkan skema kognitif belum terbina sepenuhnya
  3. lebih berkesan untuk kanak-kanak bercakap tentang ideanya menerusi perkataan daripada berdiam diri atau senyap
Bercakap sendiri boleh membantu kanak-kanak membuat tidakan secara berurutan, mengawal tingkahlaku sendiri, menggunakan mode pemikiran yang fleksible dan matlamat manipulatif yang ingin dicapai oleh kanak-kanak semasa bermain.

No comments:

Post a Comment