Tuesday, October 25, 2011

Bermain Secara Berkumpulan Meningkatkan Kemahiran Bahasa

Kanak-kanak di taska suka bermain secara kumpulan. Main olok-olok menjadi keutamaan. Permainan yang berbentuk membuat sesuatu yang dipercayai merupakan teras aktiviti permainan dalam kumpulan. Contohnya main masak-masak. Kebanyakkan kanak-kanak membesar berkeupayaan untuk;
  1. secara lisan mencadangkan arah baru dan ruang fantasi
  2. terikat dalam rundingan secara lisan
  3. berkompromi
  4. berdebat/berbincang
  5. menjadi ketua kumpulan dengan menggunakan perkataan yang betul.
Kanak-kanak yang popular adalah mereka yang menggunakan pertuturan kreatif dan menjadi teman yang menyeronokan di kalangan kanak-kanak lain.

No comments:

Post a Comment