Wednesday, October 5, 2011

Permulaan Ayat Pertama Kanak-Kanak Tatih

Bermula satu perkataan kanak-kanak tatih seusia 18 bulan mula menggunakan dua perkataan sebagai ayat. Dianggarkan kanak-kanak pada usia ini telah mempunyai 50 perkataan sebagai perbendaharaan kata. Pada usia 36 bulan dijangka telah mempunyai 1,000 perkataan. Kanak-kanak ini menggunakan dua patah perkataan sebagai ayat dengan memberi penekanan kepada perkataan yang ingin ditumpukan. Contoh "Nak lagi", "Saya punya".

No comments:

Post a Comment